Om Richard

Richard Profil

Min passion ledarskap och professionell projektledning. Att etablera ett gemensamt syfte, att coacha mot mål och framgångsrika resultat – det är min drivkraft. Med högt engagemang tillämpar jag sunt ledarskap och professionella metoder för projektledning, tillsammans med agila metoder och leanprinciper.

Jag har erfarenhet av olika och miljöer och organisationer; Entreprenörsdrivna och kommersiella företag, inom myndighet och försvar, samt ideella föreningar. Även projektledning är mitt huvudsakliga område, har jag haft flera hattar i min karriär, inräknat (men inte begränsat till); produktledning, portföljledning, programledning, produktutveckling (hårdvara och mjukvara), varumärkesstrategi, marknadsföring, entreprenörskap, B2B-försäljning, organisationsutveckling, produktutbildning, affärsstrategi, webbdesign, förpackningsdesign och grafisk design.

Nyfikenhet, erfarenhet och inspirerande människor har lärt mig här:

– Att förstå resultatet och effekterna  skapar motivation.

– Förtroende är nyckeln till varje professionell (och privat) relation.

– Ha visioner, men ha tydliga och mätbara (och nåbara) mål.

– Arbeta hårt och seriöst, men att ha roligt och följa passion skapar äkta engagemang.

– Om dina handlingar inspirerar andra att drömma mer, lära sig mer, göra mer och bli mer, är du en ledare.

 

Jag gillar att diskutera och utbyta erfarenheter och kunskaper. Jag bloggar på richardsvahn.com och jag volontär inom PMI Sweden Chapter. Ta gärna kontakt genom:

Twitter

LinkedIn